Locatie

Goede wijn heeft rust en tijd nodig om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen.

De locatie Kuifreiger/ grote Zilverreiger heeft decennia kunnen rijpen.

Eind jaren 90 heeft men de eerste aanzet gegeven om de fysieke ruimte in te richten; een aanlegsteiger is aangelegd en er is veel groen aangeplant. In de tussenliggende jaren is er een hele natuurlijke verstilde plek tot stand gekomen, de perfecte basis voor de huidige invulling.

Aansluitend op het woon-, natuur- en watergebied Langebosch en als verbinding met het lint aan het Westerdiep, liggen hier 12 bouwrijpe bouwkavels.

In dit plan woont u in de natuur!

Te bouwen woningen

Strak, sober en stoer en licht, lucht en zicht zijn belangrijk.

Om de basiskwaliteit voor de inrichting van het gebied en de kavels alsmede de vormgeving van de woningen te borgen is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Dit plan dient als toetsingskader voor de welstandcommissie en is ook voor u en uw mogelijke architect een bron van inspiratie.

Tevens geldt voor het gebied de Welstandsbeleidsnota Gemeente Veendam uit 2004.

Beide documenten kunt u downloaden en bij eventuele vragen kunt u terecht bij de verkopend makelaar.

Beleef het weidse uitzicht en de mooie Groninger luchten!
Scroll naar boven